Photo by mentatdgt from Pexels
Photo by mentatdgt from Pexels
o nas

EAP Antidotum™

Jesteśmy jedną z pierwszych polskich organizacji, która zafascynowała się skutecznością i potrzebą wdrażania programów EAP (Employee Assistance Program) do polskich Firm. Prowadzimy w tym zakresie kampanię promocyjną i edukacyjną. W pełni zgadzamy się z obserwacjami menedżerów, że wszelkie kłopoty i upadki organizacji swój początek mają w problemach pracowniczych.

Posiadamy odpowiednie zasoby w zakresie wiedzy  na potrzeby realizacji EAP. Współpracujemy z zagranicznymi dostawcami usług EAP, które w sposób umiejętny, z poszanowaniem rodzimych tradycji i norm oraz w konsultacji z polskimi specjalistami wdrażamy u Klientów.

Nasze usługi wyróżniają się na tle innych rodzimych firm EAP, tym że:

  • oferujemy pomoc nie tylko psychologiczną i psychoterapeutyczną (klasyczne ujęcie EAP), ale także w innych obszarach życia prywatnego człowieka. Wychodzimy z założenia, że jest wiele innych problemów poza strefą psychologiczną, które obniżają dobrostan pracownika, kładąc się cieniem na jego efektywności i  jakości pracy. Dla przykładu, naszym klientom oferujemy pomoc doradcy edukacyjnego, gdy np. pracownik ma kłopot w wyborem szkoły dla swojego dziecka, zaś nasz radca prawny np. pokieruje postępowaniem spadkowym;
  • nasze usługi są dostępne także w wersji komercyjnej, gdyby istniała potrzeba konsultacji z szerszą rodziną czy znajomymi lub gdyby pomoc naszych doradców była konieczną po zakończeniu trwania abonamentu;
  • wspieramy pracodawców w działaniach na rzecz swojego personelu i oferując doradztwo managementowi w wewnętrznych sprawach personalnych – angażujemy się w promocję usług  EAP na terenie zakładów pracy, z którymi współpracujemy. 

EAP – definicja

EAP to skrót amerykańskiej nazwy Employee Assistance Program, czyli program działań pomocowych dedykowanych pracownikom zmagającym się z osobistymi problemami. W Polsce przez pewien czas starano się spolszczyć te nazwę jako Program Wspierania Pracowników, jednakże polska nazwa się nie przyjęła.  

Narodziny programów EAP sięgają lat 40-tych, kiedy to w firmach amerykańskich zaczęły pojawiać się samozwańcze formacje pracowników, których zadaniem było pilnowanie nadużywających alkoholu robotników. Zarówno Ci pilnujący i pilnowani wzajemnie się wymieniali w rolach, a celem nadrzędnym tej akcji było zapewnienie uzależnionym pracy, jej bezpieczeństwa i efektywności. Ta koncepcja była na rękę menadżerom, jako że zostali w ten sposób uwolnieni od trudu reagowania na pijanego czy skacowanego pracownika. Toteż z czasem nastąpiła profesjonalizacja EAP, a jej struktury zaczęły pojawiać się w wielkoprzemysłowych zakładach, a później również w szpitalach, liniach lotniczych, uczelniach, bankach itp.
Korzyści, jakich firmom dostarcza EAP sprawiały, że równolegle ewaluował zakres programu, czyniąc z niego profesjonalne narzędzie pomocy pracownikom w ich najróżniejszych problemach.

Obecnie Employee Assistance Program jest poufną usługą dla pracowników, najczęściej w pełni opłaconą (i często limitowaną) przez pracodawcę. Wszelkie świadczenia realizowane w ramach EAP są poufne. Pracodawca mimo, że opłaca świadczenie nie ma szczegółowych informacji o korzystaniu z tej oferty przez pracowników.

Katalog usług oferowanych w ramach programu wsparcia pracowników, jest obszerny i różnorodny, jednakże bazowe usługi zawsze skoncentrowane są na dbałości o zdrowie psychiczne pracowników, a więc dotyczą przeciwdziałania stresowi, depresji, nadużywaniu substancji psychoaktywnych, a także problemów finansowych, problemów osobistych i rodzinnych, dobrego samopoczucia i kwestii prawnych. Większość EAP nie oferuje długoterminowego doradztwa, ale może pomóc skierować pracownika w stronę usług zaprojektowanych z myślą o długoterminowych rozwiązaniach.

EAP to skrót amerykańskiej nazwy Employee Assistance Program, czyli program działań pomocowych dedykowanych pracownikom zmagającym się z osobistymi problemami.