Oferta Antidotum Centrum Pomocy i Doradztwa nie ogranicza się tylko do tradycyjnego dla programów EAP, wsparcia pracowników poprzez pomoc psychologiczną czy psychoterapeutyczną (o różnicach przeczytaj w naszym artykule).  Zgodnie z profilem pracowników i dostrzeganymi potrzebami zatrudnionych, proponujemy bardziej rozbudowane pakiety, np.  możemy dodatkowo zaproponować  programy mindfulness, konsultacje z doradcami zawodowymi, zaś dzieciom pracowników – np. programy guardianship. Nieustannie poszerzamy zakres oferowanych form pomocy.

Szczycimy się najbardziej rozbudowaną ofertą usług wspierających pracowników, jakie są oferowane w Polsce. Pomagamy nie tylko w zakresie psychologicznym, ale także prawnym, opiekuńczym, pedagogicznym, zawodowym. Nasza oferta doradcza jest stale rozwijana, zgodnie z wynikami analiz problemów z jakimi zgłaszają się do nas klienci.

Współpracujemy jedynie z doświadczonymi i starannie wyedukowanymi konsultantami. Dobór współpracowników jest przedmiotem naszej rzetelnej analizy. Interesujemy się aktualnością wiedzy i zakresem kwalifikacji kandydata. Mimo, że nasi doradcy mają setki godzin przepracowanych z pacjentami to regularnie kontrolujemy jakość ich pracy poprzez badania Mystery Shopping.

Przedmiotem spotkań z naszymi doradcami mogą być wszystkie sprawy zaburzające funkcjonowanie człowieka. Najczęściej ich podłożem są problemy osobiste.

Zasadami naszej współpracy są:

  • nieingerowanie w zagadnienia, które dotyczą spraw i interesów obecnego pracodawcy (płatnika usługi), chyba że otrzymamy na to pisemną  zgodę. W naszej umowie jest stosowny zapis;
  • absolutna poufność usług doradczych przez nas świadczonych.  Pracodawcy będącemu płatnikiem usługi możemy dostarczać raporty dotyczące działań i trendów związanych z realizacją programu EAP. Mają one jednak charakter statystyczny i dla zachowania poufności są generowane za długie okresy czasu: półroczne lub roczne.

 Na życzenie pracodawcy:

  • prowadzimy akcje propagujące program Antidotum Centrum Pomocy i Doradztwa. Przygotowujemy plakaty, ulotki oraz teksty do publikacji na wewnętrznych portalach firmy;
  • realizujemy szkolenia dla kadry kierowniczej i osób zarządzających (po uzgodnieniu z pracodawcą), dzięki którym uczestniczy lepiej rozumieją emocjonalne i psychiczne potrzeby podwładnych;
  • udzielamy instruktażu kierującym organizacjami, działaczom związków zawodowych i liderom grup pracowniczych w zakresie reagowania na dramaty i trudne sytuacje w życiu pracowników oraz zachęcania potrzebujących do skorzystania z oferty usług Antidotum Centrum Pomocy i Doradztwa;
  • rozpowszechniamy informacje na tematy, które mogą być istotne lub problematyczne dla pracowników. Dopasowujemy je do profilu załogi np. osoby wykonujące prace fizyczne –ćwiczenia rehabilitacyjne, gdy w przedsiębiorstwie jest przewaga samotnych matek wówczas organizujemy  pogadanki o wychowaniu dzieci;
  • konsultujemy menedżerów w zakresie rozwiązywania trudności z podwładnymi;
  • szkolimy z zakresu profilaktyki problemów pracowniczych i z konstruktywnej konfrontacji pracowników z problemami;
  • oferujemy programy relaksacyjne dla całych organizacji;
  • opracowujemy filozofię działań EAP np. poprzez kreowanie atmosfery spokojnych i odpowiedzialnych relacji międzyludzkich.

                       
Najczęstszą formą współpracy jest wykupienie przez pracodawcę pakietów opieki Antidotum Centrum pomocy i Doradztwa, podobnie jak w przypadku abonamentów dotyczących opieki zdrowotnej czy siłowni. Ale mamy też oferty limitowane ilością konsultacji itp. Zachęcamy do kontaktu.

Każdą ofertę dla pracodawcy opracowujemy indywidualnie wsłuchując się w przewidywane  potrzeby załogi.

Na podstawie przeprowadzonych badań, WHO wyraziła opinię, że ​​EAP powinien być stosowany jako skuteczny środek przeciwko stale rosnącemu stresowi związanemu z pracą w UE. (Gaston Harnois, WHO, 2009)