Prawie 40% populacji Unii Europejskiej cierpi z powodu chorób psychicznych, a do najczęstszych z nich należą zaburzenia lękowe(14%), bezsenność (7%) i depresja (7%). Wśród zatrudnionych średnio jedna na pięć osób zmaga się z tego typu problemami (OECD, Wittchen i in., 2011). Problem z każdym rokiem się nasila. Wyniki badań przeprowadzonych w  Europie (Clench-Aas i Holte, 2017), wskazują na spadek satysfakcji z życia i wzrost postaw negatywnych.  Przeciwdziałanie takim postawom staje się wyzwaniem zarówno w sferze osobistej jak i zawodowej.

Antidotum Centrum Pomocy i Wsparcia oferuje łatwo dostępną szybką i anonimową pomoc. Fakt, że jest ona opłacona przez pracodawcę  zmniejsza opór przed skorzystaniem z niej. Dzięki czemu pracownik bez obiekcji (dotyczących zasadności wydania własnych pieniędzy) może skorzystać z pomocy doradcy. 

Człowiek pozbawiony palących kłopotów i poczucia bezradności ma możliwość pełnego zaangażowania się  w wykonywaną pracę, uruchamia swój potencjał twórczy, jest bardziej kreatywny i ma lepszą percepcję.