Dla realizacji najwyższej jakości poradnictwa zawodowego, współpracujemy z doświadczonymi doradcami zawodowymi. Pomogą oni odpowiedzieć Tobie i Twoim najbliższym na pytania dotyczące kariery: 

a. na temat obecnej pracy
– Czy jest ona odpowiednia?,
– Jak się w niej lepiej poczuć?

b. na temat posiadanych talentów i predyspozycji
– Jakie są  przewagi?,
– Jakie są posiadane talenty? 

c. na temat kierunków kariery zawodowej
– Które zawody odpowiadają posiadanym kompetencjom?

W ramach doradztwa zawodowego oferujemy specjalistyczne testy, sesje z  doradcami zawodowymi.