Photo by Polina Zimmerman from Pexels

Mindfulness – trening uważności

Mindfulness  jest skutecznym sposobem radzenia sobie ze stresem i bólem,  budowania dobrostanu i szeroko pojętej odporności psychicznej człowieka. Neurobiolodzy wskazują, że regularna praktyka Mindfulness wpływa na neuroplastyczność mózgu a zatem poprzez tę praktykę można intencjonalnie trenować i rozwijać mózg, co jest wspierające w procesie świadomego zarządzania własnymi emocjami i myślami.

Trening uważności bazuje świadomym zarządzaniu uwagą i ćwiczeniach opartych na oddechu, który jest zawsze z nami, a to pozwala praktykować również samodzielnie w dowolnym miejscu i o dowolnej porze.

Mindfulness ma dobroczynne zastosowanie w bieżących sytuacjach życiowych, zwłaszcza wtedy kiedy czujemy niepokój, napięcie, ból lub też brak wewnętrznej równowagi czy harmonii. Trening uważności wspiera leczenie m.in. depresji, zaburzeń psychosomatycznych, uzależnień i in. Ma pozytywny wpływ na szeroko rozumiany dobrostan psychiczny i fizyczny. Jest także formą profilaktyki życia i elementem przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu.

W Antidotum współpracujemy z certyfikowanymi Nauczycielami Mindfulness, którzy są Praktykami i mają najwyższe światowe uprawnienia.