Employee Asisstance Program – to antidotum na problemy i troski personelu, których skutki bywają dla firm dotkliwie odczuwalne kosztowo.
Okazuje się, że wielkość strat związanych z obniżoną wydajnością albo wręcz jej brakiem spowodowanym fizycznym lub psychologicznym obciążeniem pracownika można policzyć.

W Uniwersytecie Stanford w Kalifornii, na podstawie wyników badań dotyczących wpływu zdrowia psychicznego i fizycznego na efektywność pracy i wyniki finansowe firm, opracowano algorytm Formuła Stanforda, który wylicza wielkość tych strat. Opiera się on na obserwacji, że około 20% populacji zatrudnionych pracowników przeżywa stresy, boryka się z ciężkimi życiowymi trudami, które zmniejszają średnio wydajność pracy o 25%.

Prócz wyliczalnych strat związanych ze spadkiem efektywności pracownika, wdrożenie EAP do organizacji przynosi inne znaczące korzyści wprost niemierzalne, dość wyliczyć tylko niektóre z nich:

 • znaczący element budowy wizerunku atrakcyjnego pracodawcy,
 • wyróżnik i przewaga konkurencyjna Firmy,
 • eliminacja kosztów związanych z nieobecnościami i wypadkami pracowników,
 • spadek rotacji kadr,
 • znaczący składnik EVP,
 • poprawa dobrostanu pracowników,
 • zapewnienie zaangażowanej i efektywnej kadry,
 • wzrost lojalności pracowników,
 • wyręka dla kierownictwa i kadry w udzielaniu pomocy pracownikom,
 • pomoc w przywróceniu zaniedbującym się w pracy osobom pełnej sprawności zawodowej,
 • poprawa atmosfery pracy,
 • promocja wrażliwości i poszanowania ludzkich wartości,
 • wpływ na opinię rodziny pracowników o pracodawcy, co skutkuje wyrozumiałością dla wchodzenia w sferę rodzinną spraw odnoszących się do pracy zawodowej
 • wzrost szczerej lojalności pracowników, którzy dzięki pomocy pracodawcy poradzili sobie w trudnościach życiowych,
 • zachowanie wysokiego morale pracowników w związku z tym, że pracodawca zasponsorował im pomoc związaną z najważniejszymi dla nich wartościami jakimi jest życie prywatne,
 • zmniejszenie kosztów odszkodowań z tytułu np. wypadków przy pracy
 • zmniejszenie kosztów reklamacji
 • spadek ilości spóźnień.

Firmy u których realizowaliśmy działania EAP informowały nas o zaobserwowanych oszczędnościach, przejawiających się choćby w takiej postaci, że opłacenie kosztów pomocy dla długoletniego, efektywnego pracownika jest tańsze niż zatrudnienie nowego i jego szkolenie i inwestowanie w jego adaptację.   

Korzyści z wdrożenia programów EAP w organizacji możemy także przedstawić z perspektywy pracownika, menedżera i funkcji HR.

AEP – korzyści dla pracownikaEAP – korzyści dla menedżeraEAP – korzyści dla HR
poufność i anonimowość pomocy

łatwość dotarcia i otrzymania pomocy –  dostęp do doradców specjalizujących się w różnych dziedzinach

bezpośredni dostęp do pomocy dzięki systemowi telepomocy

utrzymanie pracy – poprawa jakości życia

wzrost produktywności i efektywności zawodowej
łatwy dostęp do profesjonalistów, zapewniających mu wsparcie w rozwiązaniu problemów menedżerskich zarówno w sferze menedżerskiej jak i prywatnej

możliwość skorzystania z EAP w sytuacjach, gdy menedżer nie wie jak udzielić profesjonalnego wsparcia pracownikom mającym problemy w życiu prywatnym

niezależne bezstronne źródło wsparcia menedżerskiego

poufność i anonimowość rozmów

materiały i opracowania dostarczane są bazą wiedzy i inspiracji do korzystania w czasie spotkań
działania zapobiegające problemom pracowników, takim jak stres, wypalenie zawodowe, brak motywacji

outsourcing usług wsparcia psychologicznego, zapewniający pracownikom poufność, anonimowość i bezstronność

zapobieganie i wsparcie w rozwiązywaniu problemów typu mobbing, molestowanie, dyskryminacja czy wypalenie zawodowe

budowanie kapitału zdrowia w organizacji

pozytywny wizerunek pracodawcy

łatwość pozyskania talentów z rynku.

EAP istnieje w Stanach Zjednoczonych od dziesięcioleci. W Europie rozwiniętymi programami EAP mogą poszczycić się Wielka Brytania i Niemcy.  85% z 500 najlepiej sprzedających się amerykańskich firm oferuje swoim pracownikom EAP. Zgodnie z doświadczeniem tych firm, wdrożenie programów wsparcia pracowników zmniejsza koszty leczenia i absencji w pracy o 33%.