Polityka prywatności

Korzystając w jakikolwiek sposób z serwisu znajdującego się pod adresem Antidotumnaproblemy.pl tworzonego przez Pro Laboris Joanna Michalska, który odnosi się do tej strony akceptujesz zasady zawarte w Polityce Prywatności znajdującej się na niniejszej stronie.

Jeśli nie zgadzasz się z naszą Polityką Prywatności, nie rejestruj się w naszym systemie i nie udostępniaj nam żadnych danych dotyczących Twojej osoby.

Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce.  Każdą osobę korzystającą w jakikolwiek sposób z serwisów, których administratorem jest Pro Laboris Joanna Michalska obowiązuje aktualna Polityka Prywatności. Jakiekolwiek wprowadzane zmiany nie wpływają na podstawową zasadę: nigdy nie sprzedajemy i nie udostępniamy osobom trzecim danych personalnych czy adresowych klientów/użytkowników Pro Laboris Joanna Michalska.

Polityka w zakresie ochrony danych osobowych

Administrator

Administratorem Twoich danych osobowych jest Pro Laboris Joanna Michalska (Usługodawca) z siedzibą na ul. Cichej 1/10, 00-353 Warszawa, NIP 525-120-61-09, Regon: 141223127 właściciel serwisu internetowego Pro Laboris Joanna Michalska. Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach.

Usługodawca jest administratorem danych swoich klientów. Oznacza to, że jeśli posiadasz Konto na naszej stronie, to przetwarzamy Twoje dane jak: imię, nazwisko, adres e-mail, adres korespondencyjny, NIP, numer telefonu, adres IP.

Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych i  wdrożoną Polityką Prywatności, w zakresie i celu niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści Umowy, zmiany bądź jej rozwiązania oraz prawidłowej realizacji Usług świadczonych drogą elektroniczną.

Dbamy o bezpieczeństwo danych. W tym celu używany jest m.in. bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji (SSL). Identyfikacja serwera jest możliwa dzięki certyfikatowi serwera. Dane osobowe podawane w formularzu na naszej stronie są traktowane jako poufne i nie są widoczne dla osób nieuprawnionych.

Kontakt z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych w organizacji Usługodawcy jest możliwy drogą elektroniczną pod adresem e-mail: kontakt@antidotumnaproblemy.pl

Przekazywanie danych

Twoje dane będzie przetwarzać Pro Laboris właściciel serwisu Antidotumnaproblemy.pl oraz mogą być również powierzone do przetwarzania innym podmiotom. W każdym takim przypadku przekazanie danych nie uprawnia ich odbiorcy do dowolnego korzystania z nich, a jedynie do korzystania w celach wyraźnie wskazanych przez Pro Laboris.

Przekazywanie danych ma miejsce na ogół w przypadku współpracy z podwykonawcą lub naszym usługodawcą na podstawie umowy powierzenia. Dzięki temu możemy np. lepiej dobrać najciekawsze lub najtańsze oferty dopasowane dla Ciebie. W każdym przypadku przekazanie danych nie zwalnia przekazującego z odpowiedzialności za ich przetwarzanie.

Dane mogą być też przekazywane organom publicznym, o ile upoważniają ich do tego obowiązujące przepisy i przedstawią odpowiednie żądanie, jednak nigdy w innym przypadku.

Sposoby zbierania danych o użytkowniku

Zależy nam na jak najlepszym dopasowaniu świadczonych przez nas usług do sytuacji użytkownika oraz ułatwieniu użytkownikowi kontaktu z nami. W tym celu zbieramy różnorodne dane o użytkowniku. Zbieramy i przetwarzamy jednak tylko te dane, które użytkownik sam nam poda (za wyjątkiem – w pewnych sytuacjach – danych zbieranych automatycznie za pomocą plików cookies oraz danych logowania na osobistym koncie użytkownika, o czym mowa poniżej).

Podstawą przetwarzania danych osobowych Użytkownika jest wyrażenie przez niego zgody na przetwarzanie jego danych osobowych. Zgoda jest wyrażana poprzez wypełnienie odpowiedniego formularza kontaktowego i zatwierdzeniu przez Użytkownika odpowiednich zgód. Dane podane w formularzu przetwarzane są dla celów określonym w danym formularzu, najczęściej w celu umożliwienia serwisowi Antidotumnaproblemy.pl kontaktu z użytkownikiem drogą poczty elektronicznej lub innego kontaktu handlowego.

Udzielona przez użytkownika zgoda na przetwarzanie jego danych osobowych może być w każdym czasie odwołana. Użytkownik w każdej chwili ma prawo wglądu oraz poprawiania swoich danych, a także prawo żądania ich usunięcia. O powyższe informacje może zwrócić się na adres poczty elektronicznej administratora – kontakt@antidotumnaproblemy.pl albo listownie na adres siedziby ADO.

Podczas wizyty na stronie internetowej Antidotumnaproblemy.pl, automatycznie zbierane są dane dotyczące wizyty, np. adres IP użytkownika, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego, itp. (dane logowania). Dane zbierane automatycznie mogą być użyte do analizy zachowań użytkowników na naszej stronie internetowej np. zbierania danych demograficznych o naszych użytkownikach, lub do personalizacji zawartości naszych stron internetowych w celu ulepszenia jej zawartości. Dane te przetwarzane są jednak wyłącznie w celach administrowania serwisem i zapewnienia sprawnej obsługi hostingowej i nie są kojarzone z danymi poszczególnych użytkowników.

Cookies

Na naszych stronach internetowych i w aplikacjach używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobnych służących do zbierania i przetwarzania danych osobowych. Przykładem wykorzystania cookies w Antidotumnaproblemy.pl może być identyfikacja powracających odwiedzających, którzy zdecydują się podać nam swoje imię. Dzięki cookies będziemy mogli zapamiętać obecność danej osoby na konkretnej stronie i wyświetlać spersonalizowaną treść.

Gromadzone informacje dotyczą adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem formularza kontaktowego.

Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszych witryn, aby usprawniać funkcjonowanie serwisu zapewniając bardziej efektywną i bezproblemową nawigację. Monitorowania informacji o użytkownikach dokonujemy korzystając z narzędzia Google Analitics, które rejestruje zachowanie użytkownika na stronie.

Na naszej witrynie możemy wykorzystywać następujące pliki cookies:

 1. „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu;
 2. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu;
 3. „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu;
 4. „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika.

Standardowo oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza umieszczanie plików „cookies” na urządzeniu końcowym. Jeżeli chcesz wyłączyć automatyczną obsługę plików „cookies” lub być informowanym o każdorazowym ich użyciu, możesz zmienić odpowiednie ustawienia w swojej przeglądarce internetowej. Pamiętaj jednak, że ograniczenie stosowania plików „cookies”, może wpłynąć na funkcjonalność dostępną na danej stronie internetowej.

Użytkownik w każdej chwili ma możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej.

Dodatkowe dane osobowe, jak adres e-mail, zbierane są jedynie w miejscach, w których użytkownik wypełniając formularz wyraźnie wyraził na to zgodę. Powyższe dane zachowujemy i wykorzystujemy tylko do potrzeb niezbędnych do wykonania danej funkcji.

Zakres danych oraz sposób ich wykorzystania

Zakres przetwarzania danych zależy od zakresu udzielonej przez użytkownika zgody lub spełnienia innego rodzaju przesłanki legalizującej przetwarzanie danych osobowych. Przesłankami tymi w szczególności są realizacja łączącej nas z użytkownikiem umowy lub marketing własnych produktów, zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o ochronie danych osobowych.

W przypadku udzielenia zgody na przetwarzanie danych osobowych, użytkownik powinien podać dane umożliwiające jego identyfikację oraz kontakt z nim tj. co najmniej imię, nazwisko, adres e-mail. Podanie innych danych osobowych jest dobrowolne i zależne od woli osoby udzielającej zgody na ich przetwarzanie.

W przypadku niektórych produktów i usług konieczne może stać się podanie bardziej szczegółowego zakresu danych osobowych. W takim przypadku cele przetwarzania zostaną wskazane jednocześnie wraz z odpowiednim formularzem służącym do zarejestrowania odpowiednich danych osobowych przez użytkownika.
   
Dane osobowe klienta mogą być wykorzystywane w szczególności dla następujących celów:

 1. realizacji zamówień,
 2. działań marketingowych, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, wliczając analizę zachowań i potrzeb użytkowników, analizę rynku,
 3. wysyłania wiadomości mailowych oraz wiadomości SMS po wyrażeniu odpowiedniej zgody,
 4. tworzenia baz danych użytkowników,
 5. ulepszenia naszej oferty usługowej w zakresie poradnictwa,
 6. w innych celach określonych w niniejszej polityce prywatności. 

Zastrzegamy sobie prawo do wysyłania niezapowiedzianych wiadomości osobom, których dane kontaktowe uzyskaliśmy poprzez serwis związany z Antidotumnaproblemy.pl. Pod tym określeniem rozumiemy informacje niekomercyjne (np. życzenia, komentarze osobiste itp.) oraz informacje komercyjne, których rozsyłka dotyczy naszych usług.

Jako administrator danych osobowych możemy na zasadach określonych w art. 31 ustawy o ochronie danych osobowych, powierzać ich przetwarzanie podmiotom trzecim bez odrębnej zgody użytkownika. Ponadto dane pozyskane z formularzy nie mogą być przekazywane podmiotom trzecim.

Użytkownik przyjmuje do wiadomości, iż jego dane osobowe mogą być również przekazywane uprawnionym organom państwowym w związku z prowadzonymi przez nie postępowaniami, na ich żądanie i po spełnieniu przesłanek potwierdzających niezbędność pozyskania od nas tych danych. W czasie korzystania z serwisów Antidotumnaproblemy.pl możesz zostać poproszony o podanie niektórych swoich danych osobowych poprzez wypełnienie formularza lub w inny sposób. Dane, o które będziesz proszony, to w większości przypadków imię i adres e-mail. W szczególnych przypadkach możesz zostać poproszony o dokładniejsze dane, które będą niezbędne do realizacji zamówionej usługi.

Dane transakcyjne, w tym dane osobowe, mogą zostać przekazane na rzecz Krajowy Integrator Płatności spółka akcyjna (KIP S.A.) z siedzibą w Poznaniu, ul. Święty Marcin 73/6, 61-808 Poznań w zakresie niezbędnym do obsługi płatności za zamówienie. Niepodanie wymaganych danych zablokuje czynność, której te dane dotyczyły, jeśli niepodane dane są wymagane do jej poprawnego wykonania. Podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

Twoje uprawnienia

Zgodnie z RODO przysługują Ci następujące uprawnienia wobec Twoich danych i ich przetwarzania przez nas.

 1. Jeśli udzieliłeś zgody na przetwarzanie danych możesz ją w każdej chwili wycofać.
 2. Masz również prawo żądania dostępu do Twoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przeniesienia danych, wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzani danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Ochrony Danych Osobowych.

Zmiany Polityki

Rozszerzenie lub zmiana zakresu lub treści świadczonych przez nas usług, a także zmiany przepisów prawnych mogą spowodować, iż konieczne stanie się wprowadzenie zmian do Polityki prywatności i plików cookies. Wraz ze zmianą wersji Polityki pojawi się data oznaczająca dzień jej. Żadna zmiana nie wpłynie negatywnie na fundamentalne prawo użytkownika do sprawowania przez niego kontroli nad przetwarzanymi przez nas danymi.

Wyłączenie odpowiedzialności

Treści i opinie specjalistów podczas konsultacji udostępnianych przez Antidotumnaproblemy.pl nie zawsze są zgodne z opiniami i poglądami Pro Laboris. Każdy Specjalista oraz Autor ma suwerenne prawo do umieszczania własnych opinii w swoich publikacjach.