Psychoterapia i pomoc psychologiczna dorosłym

Psychoterapia jest formą pomocy w znacznej części problemów psychicznych i emocjonalnych. Psychoterapia, o czym świadczą badania, odnosi dużą skuteczność w pomocy w następujących problemach:

 • Zaburzenia lękowe, w tym także zaburzenia obsesyjno-kompulsywne, fobie, zespół lęku napadowego czy zespół stresu pourazowego,
 • Zaburzenia nastroju, takie jak depresja lub choroba afektywna dwubiegunowa,
 • Uzależnienia, takie jak alkoholizm, uzależnienie od narkotyków lub kompulsywny hazard, palenie papierosów, nadmierne korzystanie z Internetu,
 • Zaburzenia odżywiania, takie jak anoreksja lub bulimia, otyłość
 • Zaburzenia osobowości, takie jak borderline lub osobowość zależna, schizofrenia lub inne zaburzenia powodujące oderwanie się od rzeczywistości (zaburzenia psychotyczne),
 • Lęk społeczny – lęk przed wychodzeniem z domu, lęk przed oceną, lęk przed wystąpieniami publicznymi,
 • Wypalenie zawodowe – trudności w radzeniu sobie ze stresem,
 • Ból przewlekły, ból reumatyczny,
 • Problemy ze snem: bezsenność i senność i inne,
 • Inne dolegliwości somatyczne.

Po psychoterapię zwracają się osoby także osoby, które:

 • Zmagają się z poważnymi problemami zdrowotnymi i trudno im pogodzić się z tym stanem i bólem,
 • Chcą przepracować traumę (np. związaną z nadużyciem psychicznym, fizycznym lub seksualnym),
 • Mają problemy ze sferą seksualną,
 • Mają „dość” i czują, że nie mają sił.

Psychoterapia dostarcza trwalszych i szerszych efektów leczenia, rzadsze też są nawroty choroby w stosunku do skuteczności leków. Jest więc formą pomocy, która w pewnych przypadkach może zastąpić lub wesprzeć leczenie psychiatryczne. Co istotne korzystając z pomocy psychoterapeuty, w niektórych przypadkach, można uniknąć użycia farmakoterapii, nigdy nieobojętnej
dla organizmu. Dlatego też psychoterapia jest często nazywana leczeniem poprzez rozmowę.

Przeczytaj: Dlaczego warto zaczynać od wizyty u psychologa lub psychoterapeuty?

Dobrym przykładem są rozwiązania przyjęte w Norwegii system medyczny jest tak skonstruowany, że leczenie łagodnych lub umiarkowanych stanów depresji lub lęku zaczyna się od psychoterapii a dopiero ewentualnym drugim krokiem staje się ingerencja leczenia psychiatrycznego. W Antidotum Centrum Pomocy i Doradztwa zatrudnieni są doświadczeni psychoterapeuci, których cechuje:

 • Umiejętność budowania więzi z Klientem poprzez świetne zdolności komunikacyjne i rozpoznanie Jego osobowości,
 • Umiejętności budowania zaufania i wpływania na zachowania,
 • Profesjonalizm i stałe doskonalenie umiejętności w oparciu o najlepsze praktyki i dowody naukowe,
 • Troska i empatia,
 • Szacunek do poglądów Klienta,
 • Zaangażowanie w opracowanie planu terapii oraz stałe monitorowanie postępów Pacjenta,
 • Ludzkie i życiowe podejście,
 • Pełna dyskrecja i przestrzeganie Kodeksu Etyki Psychoterapeuty.

W życiu pojawiają się sytuacje, które uderzają w naszą psychikę głęboko ją raniąc i utrudniają codzienne życie. Każdy człowiek zasługuje na szczęście, więc gdy brakuje sił i pomysłu na skuteczne zagojenie ran, znalezienie dobrych i pozytywnych rozwiązań warto zwrócić się po pomoc i wsparcie do specjalistów. Do niedawna wiązało się to ze wstydem. Dziś to nie wstyd. Dziś to odwaga do rozwijania i zmieniania siebie. Odwaga do korzystania z pomocy i budowania siebie na nowo.

Każdy człowiek zasługuje na dobrostan, każdy ma zasoby, by go odbudować, lecz gdy z jakiś powodów zgubiłeś pomysł na to, lub nie masz siły, albo Ci się nie chce – spotkaj się z naszym specjalistą.