Jestem psychoterapeutką w trakcie doskonalenia zawodowego w 4- letniej szkole Psychoterapii we Wrocławskim Instytucie Psychoterapii, a także specjalistą psychodietetykiem. Ukończyłam, również liczne szkolenia specjalistyczne z zakresu psychodietetyki oraz technik pracy terapeutycznej.

W swojej pracy Integruję podejście psychodynamiczne, poznawczo- behawioralne oraz terapię schematów.

Pracuję z osobami dorosłymi i młodzieżą 16 +. Prowadzę terapię indywidualną m. in. zaburzeń odżywiania, zaburzeń nastroju (w tym depresji) oraz zaburzeń lękowych. Pomagam osobom znajdującym się w kryzysie emocjonalnym oraz mających problem z niską samooceną.

Korzystając z narzędzi oraz technik z zakresu psychodietetyki pomagam także w zmianie nawyków żywieniowych, uczę zasad świadomego odżywiania oraz pomagam wypracować zdrową relację z jedzeniem i komfortową masą ciała. W pracy najważniejsza jest dla mnie relacja z Pacjentem, oparta na wzajemnym zaufaniu i poczuciu komfortu, dająca przestrzeń na odkrycie potencjału i ukrytych zasobów.

Jako psychoterapeuta i psychodietetyk poddaję swoją pracę regularnej superwizji u certyfikowanych superwizorów oraz ściśle przestrzegam Kodeksu Etycznego Psychoterapeuty. Nieustannie podnoszę swoje kwalifikacje z zakresu psychoterapii i psychodietetyki, uczestnicząc w licznych szkoleniach i konferencjach naukowych.

Na co dzień, prowadzę zajęcia dla studentów, szkolenia i warsztaty, a także uczestniczę w projektach społecznych poświęconych szeroko pojętej tematyce zdrowia oraz zdrowia psychicznego.

Zakres pomocy:

  • Zaburzenia odżywiania
  • Zaburzenia nastroju, depresja, zaburzenia lękowe
  • Kryzys emocjonalny, niska samoocena
  • Świadome odżywianie

Cennik

  • k. psychodietetyczna 180 zł
  • k. psychoterapeutyczna 180 zł