Photo by Priscilla Du Preez on Unsplash

Presja bycia jedynym żywicielem rodziny

Trudności w koncentracji

Brak umiejętności społecznych i bierność dziecka