Joanna jest psychologiem, psychoterapeutą z doświadczeniem w udzielaniu wsparcia psychologicznego oraz prowadzeniu procesów psychoterapii ukierunkowanych na rozwój osobisty, podnoszenie komfortu psychicznego w codziennym funkcjonowaniu, rozwiązywanie problemów w różnych sferach życia osobistego i zawodowego.

Pracuje z klientami w oparciu o relację, stosuje techniki integrujące różne podejścia psychoterapeutyczne dostosowane do potrzeb i sytuacji Klienta (psychoterapia integratywna). Do stosowanych przez nią podejść zaliczają się:

 • Podejście psychodynamiczne – skoncentrowane na budowie głębokiej realcji, dającej oparcie w procesie przepracowania trudnych emocji
 • Podejście poznawczo-behawioralne – oferujące techniki rozwiązywania problemów tkwiących w emocjach i utrwalonych schematach przekonań, myśli oraz zachowań
 • Podejście humanistyczne – poszukujące potencjału tkwiącego w każdej osobie i opieraniu na nim rozwoju osobistego

W pracy z Klientami pomaga w rozwiązywaniu problemów związanych z:

 • Poczuciem pustki, lęku, depresją
 • Obniżonym poczuciem pewności siebie, niepewnością, nieśmiałością
 • Poczuciem samotności
 • Doświadczaniem częstych, silnych emocji przeszkadzających w realizacji celów
 • Trudnościami w relacjach z najbliższymi
 • Trudnościami zawodowymi, poczuciem stagnacji w rozwoju
 • Kryzysami życiowymi i kryzysami w związkach
 • Trudną historią rodzinną

Joanna prowadzi także wsparcie i psychoterapię osób z cechami Zespołu Aspergera, pomagając im zwiększyć komfort codziennego życia i lepiej zrozumieć relacje z innymi.

Posiada także doświadczenie w bieżącym wsparciu Klientów w kryzysach życiowych, relacyjnych, zawodowych (tzw. Interwencja kryzysowa).

Joanna prowadzi psychoterapię w językach polskim i angielskim.

Zakres pomocy:

 • Poczucie pustki, lęk, depresja
 • Obniżone poczucie pewności siebie, niepewność, nieśmiałość, samotność
 • Trudności w relacjach, kryzysy życiowe
 • Emocje w realizacji celów, trudności zawodowe, poczucie stagnacji

Prosimy o kontakt telefoniczny 604509380 w celu ustalenia terminu konsultacji

Cennik

 • k. psychoterapeutyczna 180 zł
 • k. psychologiczna 180 zł