Pomagam ludziom od prawie 30 lat.
Pracuję w podejściu holistycznym i humanistycznym, wykorzystując różne nurty psychologiczne w zależności od potrzeb indywidulnych człowieka. Prowadzę sesje indywidualne, grupowe, warsztaty, wykłady, treningi terapeutyczne.
Gros moich pacjentów to osoby uzależnione i współuzależnione. Prowadzę sesje dla DDA – Dorosłych Dzieci z rodzin dysfunkcyjnych a także dla ofiar przemocy w rodzinie.

Serdecznie zapraszam wszystkich, którzy pragną odnaleźć siebie, swoją drogę, swój potencjał i prawdę o sobie. Tylko autopoznanie sprawia, że stajemy się przyjaciółmi samych siebie, mamy wewnętrzny spokój i wiarę w swoje możliwości, czujemy dobrostan.

Oferuję poradnictwo, wsparcie psychologiczne i psychoterapię:

 • DDA
 • we wszelkich uzależnieniach,
 • stanach lękowych i depresyjnych,
 • dla rodzin w kryzysie, dysfunkcyjnych
 • dla ofiar przemocy w rodzinie.

Zapraszam na sesje indywidualne i warsztaty, które skoncentrowane będą na:

 • wzmocnieniu poczucia własnej wartości
 • odkryciu własnego potencjału
 • pracy z wewnętrznym dzieckiem
 • własnej asertywności
 • umiejętności stawiania granic
 • poszukiwaniu celów życiowych
 • pracy z systemem rodzinnym
 • ćwiczeniach uważności
 • komunikacji
 • realizacji własnych marzeń
 • poznaniu siebie
 • umiejętności budowania relacji z innymi.

Wykształcenie

 • magister, Wydział Stosowanych Nauk Społecznych, Uniwersytet Warszawski
 • Studium Terapii Uzależnień
 • Instytut Psychologii Zdrowia i Trzeźwości Warszawa,
 • Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie – IPZIT Warszawa,
 • Studium Pomocy Psychologicznej – IPZIT Warszawa,
 • TSR – Terapia Skoncentrowana na Rozwiązaniach – Centrum TSR Warszawa,
 • DDA – dorosłe dzieci z rodzin alkoholowych – IPZIT Warszawa,
 • NLP – Neurolingwistyczne programowanie Warszawa,
 • Certyfikat kursu problemy uzależnień
 • Mindfulness trening uważności – IPZIT Warszawa.
Prosimy o kontakt telefoniczny 604509380 w celu ustalenia terminu konsultacji

Cennik

 • k. psychoterapeutyczna 180 zł
 • k. psychologiczna 180 zł