Niedawno w psychologii pojawiło się określenie: biologia komórkowa. Jest związane ze zjawiskiem dziedziczenia traumy. Dotąd uważano, że sytuacje, w których człowiek nie radzi sobie w życiu są związane z jego własnymi doświadczeniami zapisanymi w pamięci.

Tymczasem pod koniec XX wieku dokonano odkryć, które temu zaprzeczają.

Okazuje się, że dramatyczne przeżycia naszych rodziców, dziadków i pradziadków istnieją w naszym systemie komórkowym i mogą doprowadzić do bardzo poważnych zaburzeń a nawet chorób. Po raz pierwszy odkrycia tego dokonał Bruce Lipton – badacz i profesor biologii. To on wprowadził określenie „epigenetyka” na stałe do słownika naukowego. To nauka, która pomaga zrozumieć, że po przodkach dziedziczymy lęki i ograniczenia. Jeśli ktoś ma na przykład myśli samobójcze, to może to być efektem śmiertelnego wypadku któregoś z przodków. Na szczęście to można zmienić. Są sposoby, które pozwalają na zmiany w sposobie myślenia a co za tym idzie, poprawy jakości życia. Te sposoby są proste, łatwe i przyjemne. Trzeba tylko cierpliwie wprowadzać je w życie. Jednym z nich jest medytacja, która umożliwia zmiany na poziomie molekularnym i genetycznym. Udowodniono, że u osoby medytującej zwiększają się obszary mózgu produkujące szczęście.

W książce pt: „Nie zaczęło się od ciebie” autor Mark Wolynn opisuje destrukcyjne wzorce oraz metody i sposoby leczenia. W Antidotum proponujemy różne formy terapii związane z tym tematem: porady psychologiczne, grupy DDA i DDD, psychoterapia online.

autor Elżbieta Krzyżanowska
psycholog i psychoterapeuta w Antidotum

Niedawno w psychologii pojawiło się określenie: biologia komórkowa. Jest związane ze zjawiskiem dziedziczenia traumy. Dotąd uważano, że sytuacje, w których człowiek nie radzi sobie w życiu są związane z jego własnymi doświadczeniami zapisanymi w pamięci. Tymczasem pod koniec XX wieku dokonano odkryć, które temu zaprzeczają.
Okazuje się, że dramatyczne przeżycia naszych rodziców, dziadków i pradziadków istnieją w naszym systemie komórkowym i mogą doprowadzić do bardzo poważnych zaburzeń a nawet chorób. Po raz pierwszy odkrycia tego dokonał Bruce Lipton – badacz i profesor biologii. To on wprowadził określenie „epigenetyka” na stałe do słownika naukowego. To nauka, która pomaga zrozumieć, że po przodkach dziedziczymy lęki i ograniczenia. Jeśli ktoś ma na przykład myśli samobójcze, to może to być efektem śmiertelnego wypadku któregoś z przodków. Na szczęście to można zmienić. Są sposoby, które pozwalają na zmiany w sposobie myślenia a co za tym idzie, poprawy jakości życia. Te sposoby są proste, łatwe i przyjemne. Trzeba tylko cierpliwie wprowadzać je w życie. Jednym z nich jest medytacja, która umożliwia zmiany na poziomie molekularnym i genetycznym. Udowodniono, że u osoby medytującej zwiększają się obszary mózgu produkujące szczęście.

W książce pt: „Nie zaczęło się od ciebie” autor Mark Wolynn opisuje destrukcyjne wzorce oraz metody i sposoby leczenia. W Antidotum proponujemy różne formy terapii związane z tym tematem: porady psychologiczne, grupy DDA i DDD, psychoterapia online.

autor Elżbieta Krzyżanowska
psycholog i psychoterapeuta w Antidotum

Kategorie: